Konsthantverk

Är konsthantverk ett konstigt hantverk eller vad betyder det egentligen? Ordet konsthantverk är förbryllande och otydligt. Det finns inga tydliga ramar kring vad som definierar ett ”konsthantverk” och konsthantverken tenderar att förändras över tid dessutom. Ordet ”konsthantverk” uppkom av att all konst gjordes för hand och hur mycket vi än vill tro att det skulle ha något med ”konstigt” att göra så har det inte det. Under renässansen inleddes en ”andra fas” av begreppet konsthantverk, då skulle det plötsligt skiljas på konst och hantverk och dessa blev två olika former. Under en tredje period runt mitten av 1800-talet så sammanfördes konst och hantverk igen och Art´s & Craft rörelsen utvecklades.

Konsthantverk genom hemslöjd

I Sverige tog vi ett stort kliv när det gällde konsthantverket i jämförelse med till exempel Tyskland, Spanien, England, Frankrike och Italien. Sverige hade sin hemslöjdstradition sedan längre tillbaka i historien och där låg vi steget före när det gällde textilkonst. Den moderna sidan av konsthantverk är ännu mer komplicerad att försöka definiera då det nuförtiden går att blanda in vilka material och tekniker som helst i konsthantverken. Konsthantverk inbegriper väldigt många andra begrepp som till exempel konst, slöjd, formgivning och design och här är det svårt att säga vad skillnaden är mellan dessa och ”konsthantverk”. 

Definition av konsthantverk

Det har gjorts försök att definiera begreppet konsthantverk, för det första är det viktigt att konsthantverket är gjort av en människa (man kallar det för artefakt). Det är ingen skillnad på om det är gjort för prydnad eller gjort för att användas (brukas). Eftersom ett konsthantverk är både konst och hantverk kan man välja olika inriktningar på funktioner. En annan viktig aspekt i försök till definition är att konstnären ska ha satt sin unika prägel på konstverket. Detta för att det ska kunna skiljas från andra produkter som produceras i många upplagor (massproduktion). Det underbara med konst och konsthantverk är att det alltid ligger i betraktarens ögon huruvida föremålet är vackert, fint, udda, anskrämligt, otroligt och så vidare.

Lämna en kommentar